m0rf3u5z

18 tekstów – auto­rem jest m0rf3u5z.

Gra­nie w szachy z sa­mym sobą da­je wiele do myśle­nia - jest to wal­ka po­między "ja" a al­ter ego. Ale nie można być w nies­kończo­ność in­spi­rato­rem sa­mym w so­bie, pot­rze­ba Mu­zy, która ut­rze no­sa by nie było nudno. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 października 2012, 01:16

Szczęście niejed­no ma imię, jed­nym z tych imion może być też stan nieszczęścia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 października 2009, 20:35

Im większą człowiek po­siada wiedzę, tym jest bar­dziej nieszczęśliwy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 września 2009, 01:22

Non­sensem jest mówić "te­raz al­bo nig­dy", kiedy wys­tar­czy kon­kret­ne "teraz". 

myśl
zebrała 2 fiszki

Twarze, których nie umiemy i o których nie chce­my za­pom­nieć są najcenniejsze. 

myśl
zebrała 21 fiszek

Nie winą czar­ne­go ko­ta jest to ja­kich miał rodziców. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Kiedy w grę wchodzą uczu­cia, ilością nie można nad­ro­bić jakości. 

myśl
zebrała 10 fiszek

Prog­ra­mistów łączy miłość do ko­du, kiedy nie mogą usnąć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

To czym się leczy­my, po cza­sie przes­ta­je leczyć, a rzecz sta­je się rutyną. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Po­pełniamy błędy, ale w głębi i tak ich nie żałujemy. 

myśl
zebrała 2 fiszki
m0rf3u5z

Lokalny patriota, pochodzący z Kleczewa. Osobnik w wieku 16 lat, charakteryzujący się NoLife'owaniem, zajmujący się szeroko pojętym Web Masteringiem i Programowaniem. Interesujący się IT i Security IT. Przeglądający cały dzień kody źródłowe od czego pojebało mu się już w bani.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

m0rf3u5z

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność